Privacyverklaring

Via de diensten van Itsyou coaching training mediation worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Itsyou coaching training mediation vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig. Bij onze verwerking houden wij ons aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 1. Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Itsyou coaching training mediation, gevestigd aan Den Ong 20, 5371 DJ Ravenstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Itsyou coaching training mediation (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegeven van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens Itsyou coaching training mediation:

 

1.     Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch, bij het invullen van een contactformulier, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Uitvoering van een overeenkomst: het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van een (mondelinge) overeenkomst of voor sluiting van een overeenkomst of een inschrijving in een coachtraject, training, intervisie of andere diensten geleverd door itsyou coaching training mediation.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Itsyou coaching training mediation een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres; (NAW- gegevens)
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bedrijfsgegevens;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

 

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruik maakt van de diensten van Itsyou coaching training mediation of anderszins contact met ons hebt, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag)
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
 • Functie in de organisatie

Het uitgangspunt daarbij is dat Itsyou coaching training mediation niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

 

2.     Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
 2. Wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Itsyou coaching training mediation
 4. Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@krachtlifecoach.nl

 

3.     Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Itsyou coaching training mediation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].
 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: 1, 3].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie (Verzenden van een eventuele nieuwsbrief of blog). Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3,].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 3, 4].

 

4.     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als je via de website persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier, of ons een e-mail stuurt, bewaard Itsyou coaching training mediation deze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van de overeenkomst.

Itsyou coaching training mediation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactformulier: Max. 2 jaar
 • Aanvraag via e-mail: Max. 2 jaar
 • Overige formulieren: Max. 2 jaar
 • Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
 • Klantgegevens: Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

 

5.     Delen van persoonsgegevens met derden

Itsyou coaching training mediation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Itsyou coaching training mediation gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Itsyou coaching training mediation.

 

Privacy beleid andere websites

Op de website van Itsyou coaching training mediation kunnen in de toekomst een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden zijn. Itsyou coaching training mediation kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de desbetreffende website te lezen.

 

6.     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Itsyou coaching training mediation gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

7.     Social media en WhatsApp

Je kunt er voor kiezen om met ons contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, Google+ of via WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

 

8.     Nieuwsbrief

Itsyou coaching training mediation brengt eventueel een nieuwsbrief uit om coachees en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van coaching en trainingstrajecten. Als je gebruik maakt van onze diensten of je op de website aanmeldt, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven. Je kunt je te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar simonestv@home.nl

 

9.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Itsyou coaching training mediation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar simonestv@home.nl.

Itsyou coaching training mediation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

10.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Itsyou coaching training mediation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Itsyou coaching training mediation maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

 • Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
 • Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

 

11.  Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Itsyou coaching training mediation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op deze website vindt.

 

12.  Wijzigingen in het privacy beleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Itsyou coaching training mediation behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Itsyou coaching training mediation adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 15-01-2022.

Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten. Geen zorgen ik ga zorgvuldig met je gegevens om.

Open chat
1
Hoi! Hoe kan ik je helpen?