Tolken voor de notaris, hoe interessant is dat?

Datum

Heb je wel eens een huis gekocht? Of een samenlevingscontract opgesteld? Een stichting opgericht? Of een erfenis moeten afhandelen? Dan ben je bij de notaris geweest. De notaris is namelijk verantwoordelijk voor het opmaken van deze akten. Dankzij de notaris zijn de afspraken die jij met jezelf of een ander maakt, bindend en rechtsgeldig.

Als je als eens bij een notaris een akte hebt laten opmaken, dan weet je dat de tekst in deze aktes onbegrijpelijk is. Moeilijke woorden, hele lange zinnen, juridische termen, voorwaarden, verwijzingen naar de wet, wat moet je ermee? Het is te ingewikkeld voor ons, de gewone leek. Het is dan ook niet voor niets dat de notaris, bij het passeren van een akte, in zijn/ haar/ hun eigen woorden de akte uitlegt. Immers jij moet die akte ondertekenen. Het is daarom essentieel dat jij volledig begrijpt wat er in staat.

Maar voor de tolk ligt dat anders. Van de tolk wordt verwacht dat zij/ hij/ hun ook het moeilijk juridisch notarieel vakjargon goed onder de knie heeft. Ik leg je in deze tekst uit waarom dit belangrijk is. Daarnaast vertel ik je waarom tolken voor de notaris zo interessant is. Tolken voor de notaris is in ieder geval een vak apart. Onderschat het niet.

Integriteit als belangrijkste eis voor de notaristolk

Zoals bij elke tolkdienst is het belangrijk dat je als tolk begrijpt waar het over gaat. Maar bij het tolken voor de notaris vergt dat een extra inspanning. Je moet als tolk een gedegen kennis opbouwen van de woordenschat en het notarieel rechtssysteem in Nederland.  Bij een notaris gaat het om ‘gewichtige’ onderwerpen als een hypotheek, een erfenis, een samenlevingscontract, het oprichten van een onderneming. Het zijn allemaal momenten in het leven waarop je een belangrijke stap zet. Deze stappen worden bekrachtigd in een akte. Er is dus reden genoeg om daar serieus en goed bij stil te staan. Immers als je je handtekening gezet hebt, staat het in rechte vast.

De tolk moet zich bewust zijn van de belangrijke rol die zij/ hij/ hun speelt in de overdracht van de kennis van de notaris aan de klanten. Blijkt achteraf dat jij je werk niet goed hebt gedaan, dan ben je daar aansprakelijk voor en word je tot verantwoording geroepen.  Niet alleen de klanten ondertekenen de akte maar ook de notaris en jij als tolk. Jouw naam en paspoort- of identiteitsnummer worden in de akte vermeld. Dit is een belangrijk verschil met vele andere tolkdiensten waar jij anoniem blijft. Bij de notaris tel je mee als partij die medeondertekent. Als tolk voor de notaris moet je daarom beëdigd zijn. De beëdiging onderstreept het belang van integriteit. Wees daarvan bewust.

Getuige van een memorabel levensmoment

Als je tolkt voor de notaris, kom je in aanraking met vele facetten van het dagelijks leven. Het zijn momenten die het leven van de mens tekenen. Of het nu gaat om het samenleven tussen partners vast te leggen, een  levenstestament op te stellen of een erfenis te verdelen, het zijn de meest gevoelige onderwerpen die ons raken. Het gaat tijdens de tolkdienst om jouw klant, maar het zou evengoed over jou kunnen gaan.  Als tolk ben jij getuige van een ingrijpend moment in het leven van de ander. Jij wordt voor heel even een onderdeel in het leven van iemand anders. Jij mag getuige zijn van deze de mooie, ontroerende maar soms ook moeilijke, momenten in het leven. Tolken voor de notaris raakt ook jouw eigen leven.

Simultaan tolken

Als je tolkt bij de notaris, tolk je in principe simultaan. Dat kun je op fluisterende toon, met of zonder fluisterset, doen terwijl je naast je cliënt zit voor wie je moet tolken. De notaris vindt het over het algemeen fijn dat hij/ zij/ hun het verhaal kan doen in een lange flow. Dat werkt het prettigst ook voor de klant.

Voordelen voor het tolken voor de notaris

Een heel groot voordeel van het tolken voor de notaris is dat je ruim voor de datum van je tolkdienst, de aktes krijgt toegestuurd. Je hebt alle ruimte en tijd om je goed voor te bereiden. Je kunt de terminologie opzoeken als je die niet begrijpt. Je kunt de vertaling ervan rustig opzoeken. Je kunt nog eens navraag doen bij je collega’s of jezelf verdiepen in het onderwerp. Met andere woorden: je kunt je het onderwerp van de akte helemaal eigen maken zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Dat werkt heel rustgevend en ontneemt veel stress. Hoe fijn is dat?

Een tweede voordeel is dat je zelf je tarief kunt bepalen. Afhankelijk van de taal varieert het uurtarief. Dat kan liggen tussen de € 80 en € 120 per tolkuur. Daarnaast kun je een normale reistijd en kilometervergoeding vragen. Ook voorbereidingstijd wordt vergoed. Dit is een enorm verschil met het tolken voor het Ministerie van Justitie, waar de tarieven voor tolken vastliggen.

Tips

Wil je ook notaristolk worden? Volg dan een gedegen opleiding bij een van de opleidingsinstituten.

Ben je al notaristolk, maar zoek je klanten? Sluit je aan bij de Notaristolken.com. Klanten kunnen hier rechtstreeks een tolk in diverse talen aanvragen. Wellicht kan dit je helpen om meer klanten te werven.

Wil je meer weten over het tolken voor een notaris? Zoek je hulp bij het leren tolken voor de notaris? Wil je weten of je geschikt bent om te tolken voor de notaris? Heb je vragen naar aanleiding van de podcast Tolken voor de notaris? Mail: itsyoucoaching@ziggo.nl, bel of stuur een whatsappbericht: 06-18165524. Ik help je graag verder.

Heel veel succes!

Simone van de Wijdeven

Meer
artikelen

Mediation in strafzaken

In de podcast mediation in strafzaken vertelt Tineke Otter wat dit betekent. Tineke Otter heeft een eigen praktijk, genaamd in-z. Ze is coach, trainer en organisatieadviseur (geweest) bij maatschappelijke organisaties.

Lancering itsyou

Op 13 november heeft de officiële lancering van itsyou plaatsgevonden. Zie hier een impressie van deze middag.

Open chat
1
Hoi! Hoe kan ik je helpen?